Informacje o inwestycjach

Aktualnie na Projekcie "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn”

Gmina Raszyn planuje zakończyć roboty kanalizacyjne w ramach Projektu w połowie 2012 roku. 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Na Skraju
w miejscowości Raszyn i Rybie”

W dniu 12.12.2011 roku roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej ulicy Na Skraju zostały zakończone. Wykonano ok. 2 km. kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do przyległych do ulicy posesji.
Inżynier Kontraktu przekaz Gminie Raszyn jako inwestorowi Świadectwa Przejęcia Robót dla Kontaktu W.1.2.2.(b) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. na Skraju w miejscowości Raszyn- Rybie” tym samym roboty budowlane na przedmiotowym kontrakcie zostały zakończone. Jednostka Realizująca Projekt wystąpiła z kompletem dokumentów do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie z zawiadomieniem o zakończeniu robót W chwili obecnej organ weryfikuje złożoną przez Inżyniera dokumentację, która będzie podstawą uzyskania zgody na użytkowania obiektu.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Falentach - Faza I ulice:
droga do oczyszczalni, Opackiego, Droga Hrabska, Falencka, Źródlana, Róży, Willowa”

W ramach Kontraktu w 2011 roku Wykonawca wykonał w miejscowościach Falenty Duże, Falentach Nowych,  Falentach  łącznie  4.11. km sieci kanalizacji sanitarnej w wraz z wypustami do granicy działek co stanowi ok. 43% zakładanego zakresu rzeczowego Kontraktu.
Do końca marca br. Wykonawca planuje wybudować: kanalizację sanitarną o długości: ok. 700 m w miejscowości Falenty Duże, ponad 1,8 km w Falentach Nowych oraz ok. 480 m w Falentach wraz z wypustami do granicy działek. Ponadto w harmonogramie robót Wykonawca planuje budowę przepompowni w ul. Źródlanej w Falentach Dużych i przepompownię w ul. Jaworowskiej w Falentach Nowych. Powyższe prace stanowią ok. 34 % zakresu rzeczowego Kontraktu.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Dawidach Bankowych i Ładach - Faza I ulice: włączenie obszaru Dawidy Bankowe, Łady do ulicy Droga Hrabska, Szlachecka, Droga Hrabska, Za Olszyną, Długa, ulice bez nazwy, Kmicica, Zagłoby w obszarze części miejscowości Dawidy Bankowe”

W ramach Kontraktu w 2011 roku Wykonawca wykonał 3.344,58 mb kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dawidy Bankowe oraz 1.525,97 mb w Ładach wraz z wypustami do granicy działek. Powyższe prace stanowią ok. 58 %  zakładanego  do zrealizowania zakresu rzeczowego Kontraktu.
Wykonawca planuje do końca I kwartału 2012 roku wybudować  ok. 900 mb kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dawidy Bankowe a także ok. 130 mb sieci w Ładach wraz z wypustami do granicy działek. Powyższe prace stanowią ok. 19 % zakresu rzeczowego Kontraktu.

„Usługi z zakresu działań informacyjnych
i promocyjnych Projektu”

Działania promocyjne i informacyjne prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Jeszcze w bieżącym kwartale Wykonawca planuje zrealizować kampanię telewizyjną, wyemitować artykuły oraz przygotować biuletyn dla lokalnych i regionalnych mediów.